Grau en Treball Social

Permanent URI for this collection

Treballs de fi de grau en Treball Social de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social [Més informació]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Open Access
  Percepció i coneixement envers les desigualtats de gènere i la violència masclista
  (2020-06) Fabregat Moliner, Maria
  Actualment a Espanya vivim en una organització social i cultural anomenada patriarcat, aquest sistema provoca desigualtats de gènere i al mateix temps, desencadena la violència masclista. La joventut som els que hauríem de ser més conscients d’aquesta idea, ja que som el futur i serem els que lluitarem a partir del feminisme pels drets i deures que tota la ciutadania es mereix. Per això, en aquest treball s’analitzaran i s’interpretaran els resultats sobre la percepció i el coneixement dels estudiants del grau en Treball Social i Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat de Lleida en referència a les desigualtats de gènere i la violència masclista. Tot això, serà possible amb la utilització de la tècnica quantitativa, a través de la realització de qüestionaris. Les conclusions de l’estudi consten de la comparativa entre els dos graus, la comparativa dels dos graus universitaris amb l’estudi del govern ‘’Percepción de la violencia de género en la adolescencia y juventud’’ i les conclusions amb els corresponents objectius i hipòtesis. Recollint el més important, he extret que els estudiants universitaris tenen una elevada percepció sobre les desigualtats, els estudiants de Treball Social són més coneixedors de la violència masclista que els estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses, la variable dona, ideologia política d’esquerra i centre esquerra implica major percepció i coneixement, i en canvi, l’edat no és un indicador clau. En poques paraules, lluitem per igualar tot allò que ens diferència entre dones i homes i erradiquem la violència masclista.
 • Item
  Open Access
  El Dol Migratori: Una aproximació a les vivències personals vinculades als processos migratoris
  (2020-09) Valls Barragán, Alba
  La present recerca és una aproximació a les vivències personals vinculades als processos migratoris des de la perspectiva individual del dol migratori. Entenent el dol migratori com el procés de l’elaboració de les pèrdues que esdevenen de la migració, aquest estudi, té com a finalitat la comprensió d’aquest fenomen mitjançant l'anàlisi i la interpretació de les dades obtingudes en les entrevistes realitzades. Essent el dol per la família i el dol per la cultura, els dols més freqüents vinculats a la migració, s’han identificat trets comuns entre les persones que han vivenciat els mateixos tipus de dols, així com, s’ha observat una correlació entre el dol per l’estatus social i el dol pel contacte amb el grup ètnic de pertinença. Tanmateix s'ha evidenciat que les persones amb un dol migratori simple adopten una estratègia d’aculturació per integració multicultural, que el dol per l’estatus social està vinculat a l’estratègia d’aculturació per separació i finalment que els sentiments expressats per les persones immigrants entrevistades varien en funció de la intensitat en l'elaboració del dol.
 • Item
  Open Access
  Estudi de la realitat del sensellarisme a Catalunya: intervencions professionals des del model "en escala" i el Housing First
  (2020-06) Galiano Castillo, Carla; Ramos Fuentes, Andrea
  Tradicionalment la intervenció del sensellarisme s’ha fet a través del model “en escala”, però aquest només funciona amb un perfil determinat del col·lectiu de persones sense llar. Des dels anys noranta als Estats Units s’ha anat desenvolupant un nou model conegut com a Housing First, el qual ha demostrat ser més eficaç pel que fa a la intervenció de persones sense llar cronificades. En aquesta investigació, principalment, es pretén analitzar el tipus d’intervenció que realitzen els professionals amb persones sense llar i com aquestes s’han vist modificades arran de la crisi sanitària de la COVID-19. En segon lloc es comparen les principals característiques dels diferents models, pel que fa a l’obtenció d’habitatge estable. Finalment, es contrasten les dades bibliogràfiques amb els discursos obtinguts de les entrevistes realitzades als professionals de l’àmbit.
 • Item
  Open Access
  Sexualitat i tercera edat, una realitat amagada
  (2017-07) Balboa Aguayo, Idoia; Gimena Hernández, Sara
  L'esperança de vida augmenta dia a dia en el nostre país, aquest fet succeeix gràcies als avanços de la medicina, millorant la qualitat de vida de la gent gran. Aquest fet permet que l'última etapa de la vida estigui repleta tant de noves relacions socials com de noves experiències, sense deixar de banda les necessitats sexuals. La present investigació és l'evidència de la presència de la sexualitat al llarg de tota la vida i suposa un apropament a les percepcions i sentiments que generen aquests apropaments, partint de la visió del col·lectiu i dels professionals que treballen en contacte amb la gent gran. La finalitat última de l'estudi és detectar si encara mantenen conductes sexuals, de quina manera i quin significat atorguen a aquestes pràctiques.
 • Item
  Open Access
  Inserción sociolaboral de personas con trastorno mental en empresa ordinaria. Casos de éxito
  (2017-06) Martí Fernández, Mari Carmen
  La inserción sociolaboral de personas con trastorno mental se ha limitado a espacios protegidos, limitando así su capacidad de superación y expansión. Esta situación es acrecentada por el estigma y discriminación presente en la sociedad, por esto mismo, es necesario promover la integración laboral en empleos ordinarios, fomentando así, la participación en la sociedad, el empoderamiento de la persona y la construcción de un proyecto vital. Desde la presente investigación se pretende identificar aquellos factores y estrategias que inciden en el éxito de la inserción sociolaboral en el mercado ordinario de trabajo, y desde una perspectiva que contempla la diversidad como una realidad que potenciar, y no excluyente. Para su realización se ha considerado indagar tanto en la práctica profesional, como en la propia perspectiva de las personas con trastorno mental para lograr una mayor profundidad. Los resultados obtenidos permitirán determinar las fortalezas que posibilitan una inserción laboral exitosa.