Quaderns pràctics d'empresa familiar. 8 (2021)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Open Access
  L’empresa familiar: Marcs teòrics i estat de l’art
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2021) Sánchez Pulido, Laura
  L'empresa familiar es descriu com una estructura on se solapen l'àmbit familiar i l'empresarial, tots dos amb objectius i necessitats no sempre compatibles. La forta interacció entre família i empresa, no present en empreses no familiars, fan que factors no econòmics com el vincle emocional de la família amb el negoci, així com un altre tipus de sentiments (com l'amor, la lleialtat o el sentiment de pertinença) influeixin directament en les seves decisions estratègiques. El present treball realitza una revisió literària sobre aspectes fonamentals que han d'abordar-se en la recerca empírica sobre empresa familiar, centrant-se especialment en els diferents marcs teòrics (o teories) emprats i que tracten d'explicar el comportament distintiu d'aquesta mena d'empreses, així com analitzar l'estat de l'art per a poder conèixer com i a què s'han dirigit la majoria d'estudis relacionats amb la recerca sobre comptabilitat en empreses familiars. El treball conclou que, encara que en les últimes dècades s'ha produït un gran avanç en aquesta disciplina científica, encara existeix una gran fragmentació del coneixement degut a la falta de consens sobre una definició operativa d'empresa familiar i a l'escàs desenvolupament de teories pròpies que expliquin l'essència (o la naturalesa) de l'empresa familiar.
 • Item
  Open Access
  Influència generacional en la gestió de l’empresa familiar
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2021) Moreno Gené, Jordi; Gallizo Larraz, José Luis
  L'objectiu del treball és analitzar i comparar les empreses familiars de primera generació amb les de segona i posteriors generacions a través de certes característiques rellevants per a una major comprensió de la influència sobre el negoci d'una transició generacional. Per a això l'estudi examina una mostra de 1.005 empreses familiars espanyoles identificada per l'Institut d'Empresa Familiar d'Espanya que han proporcionat informació sobre la seva estratègia de creixement, govern corporatiu, professionalització, estructura de propietat, finances i resultats. Les dades financeres s'han extret de la base de dades SABI per al període 2016-2020. Els resultats demostren que si bé les diferències quant a rendibilitat són petites entre generacions, si existeixen diferències significatives en diferents àmbits de la gestió que afecten l'acompliment empresarial. El creixement empresarial tendeix a ser inferior en les segones i següents generacions, qui també presenten una major professionalització de la gestió i una major tendència a internacionalitzar-se. També s'observen diferències en quant a l'estructura financera. Els resultats de la recerca poden tenir una importància pràctica en la gestió de la internacionalització, el creixement i la promoció de l'acompliment en l'etapa de successió intergeneracional.
 • Item
  Open Access
  Influència de les denominacions d'origen protegides (DOP) de l'oli d'oliva en la rendibilitat de les empreses familiars i PIMES de Catalunya
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2021) Solé Puiggené, Sònia
  El treball té per objectiu analitzar l’efecte de les certificacions de qualitat i de les Denominacions d’Origen Protegides en la rendibilitat dels trulls catalans en comparació amb els de la resta d’Espanya. Per analitzar la influencia de les DOP en l’increment de la rendibilitat econòmica de les empreses d’oli s’ha dissenyat un model estadístic de regressió lineal que pren com a variable dependent la rendibilitat econòmica i com a independents la pertinença a una determinada DOP, i altres variables que defineixen característiques pròpies de les empreses.
 • Item
  Open Access
  Quaderns pràctics d'empresa familiar. 8 (2021) 
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2021) Gallizo Larraz, José Luis; Moreno Gené, Jordi