Comerç exterior, 2013

Permanent URI for this collection

Els coneixements adquirits en aquesta assignatura són força valorats en el món laboral, que cada cop necessita més tècnics en operacions internacionals. De fet, moltes de les transaccions que realitza una empresa tenen l'origen o la destinació a l'estranger. Amb els coneixements bàsics però prou generals que dóna aquesta assignatura, hom està en condicions d'estudiar algun curs de perfeccionament que permeti dur els tràmits i les operacions comercials amb altres empreses estrangeres. Aquesta especialitat aporta una base consistent a l'alumne per poder desenvolupar-se amb més seguretat en la complexitat del comerç internacional. Amb l'especialitat es pretén que l'estudiant adquireixi els coneixements que el motivin a aprofundir el camp del comerç internacional per mitjà d'una preparació i un acompliment eficient de les funcions que l'empresa encomana a l'especialista. Grau en Administració i Direcció d'Empreses. Professora: Pilar Cos Sánchez.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Open Access
  Programa de Comerç Exterior
  (2013) Cos Sánchez, Pilar
  L'objectiu general de l'assignatura de Comerç Exterior és introduir els conceptes, els mecanismes i les dinàmiques per començar l'activitat exportadora i/o importadora de l'empresa. Es tracta de veure les regles del joc, els riscos als quals s'enfronta l'empresa i les solucions que li ofereixen els mecanismes existents.
 • Item
  Open Access
  Mòdul 1. Continguts
  (2013) Cos Sánchez, Pilar
 • Item
  Open Access
  Mòdul 2. Activitats
  (2013) Cos Sánchez, Pilar
 • Item
  Open Access
  Mòdul 3. Exàmens
  (2013) Cos Sánchez, Pilar