Quaderns pràctics d'empresa familiar. 9 (2022)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Open Access
  Quaderns pràctics d'empresa familiar. 9 (2022) 
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2022) Gallizo Larraz, José Luis; Moreno Gené, Jordi
 • Item
  Open Access
  Hi ha una vinculació entre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i la rendibilitat de les empreses familiars?
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2022) Gallizo Larraz, José Luis; Moreno Gené, Jordi; Sánchez Pulido, Laura
  En aquest article abordem el debat acadèmic sobre si és més rendible ser una empresa respectuosa amb el medi ambient en l'emissió de gasos efecte hivernacle (GEH) o, per contra, és més rendible fer cas omís de les recomanacions que limiten aquesta emissió. El debat acadèmic té un interès addicional quan es refereix a l'àmbit de les empreses familiars que integren la perspectiva de Riquesa Socioemocional (SEW) mitjançant la qual s'ha demostrat un millor exercici ambiental a les empreses familiars que a les seves contraparts no familiars. Les dades utilitzades s'han obtingut del Registre d'Empreses Petjada de Carboni elaborat pel Ministeri Espanyol per a la Transició Ecològica. Aquesta informació s'ha completat amb dades financeres de les empreses extretes de la Base SABI per elaborar un model de regressió en què es relacionen les emissions de GEI alliberades a l'atmosfera amb el tipus de propietat de l'empresa i altres variables que caracteritzen les empreses de la mostra. Els nostres resultats associen de manera negativa l'emissió de GEH amb el nivell de ROA, això suposa que la reducció d'emissions en una empresa contribueix a millorar la ROA. Els resultats també mostren que la propietat familiar de l'organització exerceix una influència negativa i significativa sobre el total d'emissions, del que concloem que hi ha beneficis econòmics derivats de la inversió ambiental a les empreses familiars. La recomanació per als qui prenen decisions és que les regulacions poden impulsar les empreses cap a una estratègia efectiva de mitigació de carboni i fomentar el reconeixement dels mercats financers cap a empreses amb economia baixa en carboni.
 • Item
  Open Access
  Empreses familiars al sector de la fruita dolça. Evolució a l'àrea d'Osca i Lleida
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2022) Royo Pulido, Vanessa
  Lleida compta amb una superfície de 38.500 ha i suposa la concentració més gran de fruita dolça d'Espanya, fins i tot es considera una de les més importants de la Unió Europea. És la província espanyola amb més producció de fruites de llavor i una de les primeres en fruites de pinyol. Tot i això, avui dia el sector agrícola pateix inestabilitat estructural i dins d'aquest el fructícola, és un dels més afectats, el qual porta en crisi alguns anys. Des de l'anunci del veto rus el 2014 es va produir un fort desequilibri estructural entre l'oferta i la demanda, cosa que provoca que no es puguin pagar les produccions a preus raonables per als productors. En aquest treball es duu a terme un estudi del sector dels productes objecte d'estudi, anàlisi dels costos que integren aquests productes i marges obtinguts, desglossant cadascuna de les baules d'aquesta cadena. La finalitat del present treball de recerca és obtenir una visió de la tendència del sector, les possibles vies d'acció, els desequilibris de poder, així com la cura del medi ambient del sector.
 • Item
  Open Access
  Empresa, indústria i territori. Influències en la rendibilitat econòmica de les explotacions de porcí
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2022) Cardil Forradellas, Alba
  En els darrers anys el sector porcí a Espanya ha ampliat la seva producció, així com les exportacions i la productivitat de les empreses. La indústria s'estructura a través de les grans companyies integradores, són grans grups empresarials que, participant en diferents activitats productives, són presents a tota la cadena de valor. Al voltant d'aquestes grans empreses se situen milers de granges associades, moltes de caràcter familiar, sota un model d'integració repartides per tot el territori nacional amb més presència als territoris propers als escorxadors. El tipus de granja i les seves característiques empresarials, així com la seva situació geogràfica, proximitat a escorxadors i mercats de compra, són elements que suposem que influeixen en la rendibilitat. Per obtenir més certesa sobre aquesta suposició requerim un estudi que determini els factors impulsors de la rendibilitat de les empreses productores. Els factors fan referència a l'empresa, a la indústria i al territori on s'ubiquen. Les dades utilitzades provenen d'una mostra de 1.810 entitats espanyoles que van aportar dades de panell no equilibrades per al període 2003-2018. Dels nostres resultats es dedueix que, entre d'altres, la mida i l'antiguitat de l'explotació, així com la capacitat de l'empresa per competir mitjançant el creixement de les vendes i l'índex de concentració de la indústria són elements que exerceixen una influència important en la rendibilitat. El coneixement de l'impacte d'aquests factors en la rendibilitat pot ajudar a prendre decisions en el sector i a millorar el rendiment empresarial, així mateix, els nostres resultats poden ser útils per als responsables polítics que tinguin la responsabilitat de legislar sobre l'ordenació de les granges porcines.
 • Item
  Open Access
  L'empresa familiar davant del repte de la formació i la innovació
  (Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida, 2022) Plana Farran, Manel
  Les Empreses Familiars representen la forma de negoci que compta amb una presència més gran en l'àmbit empresarial. Segons l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar (ASCEF), les empreses familiars a Catalunya representen el 88,3% de la totalitat, hi contribueixen amb el 69% del Valor Afegit Brut (VAB) i generen el 76% dels llocs de treball privats. Aquesta presència tan extensa ha comportat la creació i el desenvolupament d'estudis específics sobre Empresa Familiar sota la xarxa de Càtedres d'Empresa Familiar. En paraules de Cabrera-Suárez et al. (2018), la formació d'estudiants i, en especial, de les generacions següents pertanyents a empreses familiars és fonamental per a la seva supervivència. Un projecte d'innovació docent aplicat a l'ensenyament de l'assignatura “Gestió de l'Empresa Familiar” del grau a l'ADE de la Universitat de Lleida i de la Càtedra d'Empresa Familiar permet aplicar nous recursos en una matèria que necessita un tipus d'ensenyament específic (Suomala et al., 2005). Entrellaçant diferents disciplines artístiques (cinema, pintura i òpera) amb l'empresa familiar s'ha aconseguit millorar el rendiment acadèmic dels estudiants d'aquesta assignatura, així com la valoració de la matèria per part dels alumnes i la percepció de la importància del seu estudi en la formació acadèmica del grau a ADE.