Vídeos (Biblioteca i Documentació)

Permanent URI for this collection

Documents audiovisuals de la unitat de Biblioteca i Documentació (vídeos de presentació de les biblioteques, accés als recursos electrònics, acollida dels nous estudiants, etc.).

Browse