Scriptura

Permanent URI for this community

Scriptura (ISSN 1130-961X) és l'anuari de la Secció de Literatura Espanyola del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la Universitat de Lleida. Fundada el 1986 al si de l'Estudi General de Lleida amb l'objectiu d'acollir i difondre estudis de literatura, principalment en l'àmbit hispànic, d'ençà l'any 1992 aquesta publicació periòdica pren forma de monogràfics coordinats per especialistes.

Browse