Bibliografia

Consulteu al catàleg bibliogràfic de la UdL la localització i la disponibilitat dels documents

Citation: Bibliografia . (2013, February 05). Retrieved June 02, 2020, from Recursos educatius - UdL OpenCourseWare Web site: http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/software-quality/bibliografia.
Copyright 2010, Autors i col·laboradors. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License