Eines personals

Pràctiques

Accions del document
  • Imprimeix-ho
  • Content View
  • Bookmarks

Des d'aquí podeu accedir a les pràctiques de l'assignatura.

  • Activitat 1. CSS (PDF)
  • Activitat 2. CSS (PDF)
  • Activitat 3. CSS (PDF)
  • Activitat 4. HTML5 (PDF)
Copyright 2010, Autors i col·laboradors. Cite/attribute Resource. Pràctiques. (2011, October 19). Retrieved October 21, 2021, from Recursos educatius - UdL OpenCourseWare Web site: http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/introduccio-al-disseny-de-sistemes-web/practiques. This work is licensed under a Creative Commons License Creative Commons License
Reuse Course
Download this course