Enginyeria del Software III, gener 2011

Els objectius de l'assignatura són: * Ser capaç d’aplicar aspectes de la Enginyeria de Software en el context empresarials, patrons per aplicacions empresarials * Conèixer les tecnologies existents per a implementar aplicacions empresarials fent servir els patrons anteriors, especialment XML i Serveis Web * Ser capaç de posar en pràctica els patrons i les tecnologies XML i Serveis Web en un projecte d’aplicació

xml

Enginyeria de Software III

García, Roberto

Llicenciatura en Enginyeria Informàtica
Màster en Programari Lliure

Universitat de Lleida

Imatge per Will Pate Attribution Noncommercial

Descripció de l'assignatura

 Els objectius de l'assignatura són:

Citation: Roberto, G. (2011, January 26). Enginyeria del Software III. Retrieved October 21, 2021, from Recursos educatius - UdL OpenCourseWare Web site: http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/enginyeria-del-software-iii.
Copyright 2010, Autors i col·laboradors. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License