Matèries
 
Eines personals
Esteu aquí: Inici Enginyeria i Arquitectura Els carbohidrats

Els carbohidrats, 2019

Accions del document
  • RSS Feed
  • Imprimeix-ho
  • Content View
  • Bookmarks

Els carbohidrats són biomolècules orgàniques formades bàsicament per carboni (C), hidrogen (H) i oxigen (O), que de forma general, tenen la fórmula empírica Cn(H2O)n. Per aquest motiu, aquestes substàncies rebien aquest nom. El nom de glúcid deriva de la paraula "glucosa" que prové del vocable grec glykys que significa dolç, encara que només ho són alguns monosacàrids i disacàrids. Des d'un punt de vista químic, els glúcids o carbohidrats són polihidroxialdehids o polihidroxicetones. Aquestes biomolècules tenen per tant entre 3 i 6 àtoms de carboni units a grups alcohol (-OH), anomenats també hidroxils, i a més sempre hi ha un grup carbonil, formant un grup aldehid (-HC=O) o un grup cetona (-C=O).

Carbohidrats

Els carbohidrats

 

Pere Guillem
Departament de Química

Material realitzat en col·laboració amb la unitat Suport i Assessorament a l’Activitat Docent de la UdL

 

Universitat de Lleida

Els carbohidrats són biomolècules orgàniques formades bàsicament per carboni (C), hidrogen (H) i oxigen (O), que de forma general, tenen la fórmula empírica Cn(H2O)n. Per aquest motiu, aquestes substàncies rebien aquest nom.
El nom de glúcid deriva de la paraula "glucosa" que prové del vocable grec glykys que significa dolç, encara que només ho són alguns monosacàrids i disacàrids.
Des d'un punt de vista químic, els glúcids o carbohidrats són polihidroxialdehids o polihidroxicetones. Aquestes biomolècules tenen per tant entre 3 i 6 àtoms de carboni units a grups alcohol (-OH), anomenats també hidroxils, i a més sempre hi ha un grup carbonil, formant un grup aldehid (-HC=O) o un grup cetona (-C=O).

Els carbohidrats

Course Contents

Carbohidrats , 2019

Copyright 2010, Autors i col·laboradors. Cite/attribute Resource. Pere, G. (2019, November 11). Els carbohidrats. Retrieved January 20, 2022, from Recursos educatius - UdL OpenCourseWare Web site: http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/els-carbohidrats. This work is licensed under a Creative Commons License Creative Commons License