Ciències Socials i Jurídiques

ciències socials i jurídiques

Universitat de Lleida

Imatge per Katrina.Tuliao Attribution

Citation: s4769417. (2010, June 11). Ciències Socials i Jurídiques. Retrieved September 19, 2021, from Recursos educatius - UdL OpenCourseWare Web site: http://ocw.udl.cat/ciencies-socials-i-juridiques.
Copyright 2010, Autors i col·laboradors. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License