Matemàtica de les Operacions Financeres I, 2010

En una primera part del curs es presenta el model matemàtic que ens servirà per analitzar tota mena d’operacions financeres. Posteriorment aquest model matemàtic es contrasta amb la realitat obtenint els diferents règims financers. A continuació es presenten els instruments que faciliten l’estudi de les operacions financeres. El curs finalitza amb una introducció a l’estudi de les operacions de préstec i els comptes corrents.

Imatge per eisenrah Attribution Noncommercial

Descripció de l'assignatura

En una primera part del curs es presenta el model matemàtic que ens servirà per analitzar tota mena d’operacions financeres. Posteriorment aquest model matemàtic es contrasta amb la realitat obtenint els diferents règims financers. A continuació es presenten els instruments que faciliten l’estudi de les operacions financeres. El curs finalitza amb una introducció a l’estudi de les operacions de préstec i els comptes corrents.

Citation: Silvia, M. F. (2010, August 25). Matemàtica de les Operacions Financeres I. Retrieved April 23, 2021, from Recursos educatius - UdL OpenCourseWare Web site: http://ocw.udl.cat/ciencies-socials-i-juridiques/matematica-de-les-operacions-financeres-i.
Copyright 2010, Autors i col·laboradors. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License