Eines personals

Pràctiques

Accions del document
  • Imprimeix-ho
  • Content View
  • Bookmarks

Des d'aquí podeu accedir a les pràctiques i exercicis de l'assignatura.

  • Pràctica 1 (PDF)
  • Pràctica 2 (PDF)
  • Pràctica 3 (PDF)
  • Pràctica 4 (PDF)
  • Pràctica 5 (PDF)
  • Exercicis 1 (PDF)
  • Exercicis 2 (PDF)
Copyright 2010, Autors i col·laboradors. Cite/attribute Resource. Pràctiques. (2010, August 26). Retrieved April 23, 2021, from Recursos educatius - UdL OpenCourseWare Web site: http://ocw.udl.cat/ciencies-socials-i-juridiques/matematica-de-les-operacions-financeres-i/practiques. This work is licensed under a Creative Commons License Creative Commons License