Eines personals

Continguts

Accions del document
  • Imprimeix-ho
  • Content View
  • Bookmarks

Des d'aquí podeu accedir als apunts de l'assignatura.

  • Tema 1. L'antecedent econòmic i el model matemàtic (PDF)
  • Tema 2. Lleis financeres (PDF)
  • Tema 3. Les magnituds financeres (PDF)
  • Tema 4. Els règims financers (PDF)
  • Tema 5. Les rendes financeres (PDF)
  • Tema 6. Préstecs (PDF)
Copyright 2010, Autors i col·laboradors. Cite/attribute Resource. Continguts. (2010, August 26). Retrieved April 23, 2021, from Recursos educatius - UdL OpenCourseWare Web site: http://ocw.udl.cat/ciencies-socials-i-juridiques/matematica-de-les-operacions-financeres-i/continguts. This work is licensed under a Creative Commons License Creative Commons License