Empresa familiar i art, 2019


plana

Empresa familiar i art

 

Manel Plana Farran
Departament d'Administració d'Empreses

Material realitzat en col·laboració amb la unitat Suport i Assessorament a l’Activitat Docent de la UdL

Universitat de Lleida

La utilització de l’art com una eina per a l’estudi del Management i el desenvolupament de pràctiques en l’àmbit de la gestió empresarial ha estat recollit per diferents autors. Gallos (2007) argumenta que aquestes pràctiques no són una qüestió experimental i són part del programa formatiu dels estudis en Administració d’Empreses en diferents universitats i escoles de negocis.

Citation: Manel, P. F. (2020, January 13). Empresa familiar i art. Retrieved January 20, 2022, from Recursos educatius - UdL OpenCourseWare Web site: http://ocw.udl.cat/ciencies-socials-i-juridiques/empresa-familiar-i-art.
Copyright 2010, Autors i col·laboradors. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License